Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018
Hình ảnh
Việt Nam trong dòng chảy thế giới Đông Sơn từng là công xưởng sản xuất đồ đồng của cả khu vực Đông Nam Á và Nam Trung Hoa. Nhờ kỷ thuật hợp kim nên sản lượng đúc cao, hoa văn sắc nét và đúc được sản phẩm kích thước lớn. Ngoài trống đồng là các sản phẩm trang sức, tượng, công cụ lao động và binh khí.Nhờ công nghệ sản xuất vũ khí, chứ không phải là nhờ thần Kim Qui, mà An Dương Vương giữ được bờ cõi. Đến khi Nam Việt của Triệu Đà đánh cắp được công nghệ thì mới thôn tính Âu Lạc thành công. 📷 Lẫy nỏ và tên Năm 1371 Hồ Quí Ly tham gia làm quan nhà Trần và người ta cho rằng chính Hồ Quí Ly đề xuất ra tiền giấy đầu tiên của nước ta vào năm 1396. Năm 1400 Hồ Quí Ly chiếm ngôi nhà Trần. Khi thế giới bắt đầu chế tạo ra những khẩu đại bác sơ khai tại Âu châu thì tại nước ta Hồ Nguyên Trừng cũng cho ra đời các loại súng cầm tay và súng thần công. Năm 1407 n

Chữ Mường

Tiếng Mường đã có từ hàng ngàn năm. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết là người Mường và người Việt (Kinh) có chung nguồn gốc nhưng do sô ́ng trên vùng núi tách biệt thành thị nên ít bị Hán hóa. Ngôn ngữ Mường có nhiều từ giống tiếng Việt, ví dụ người Việt nói "mưa" thì người Mường cũng nói là "mưa", người Việt nói " ăn cơm" thì tiếng Mường cũng là " ăn cơm" , tiếng Việt " mệt lắm" thì tiếng Mường " nhọc lắm", tiếng Việt " bà" thì tiếng Mường "mệ" ( giống Huế không ?). Người Mường không có chữ riêng nên vẫn được viết gần giống chữ Việt (có sử dụng chữ w, j, z), ví dụ câu tiếng Việt "cơn mưa đùng đùng kéo đến" thì viết thành câu tiếng Mường là " khỗ mưa tùng tùng ti ãi". Hay tiếng Việt " anh yêu em" thì tiếng Mường là " Tứa ưa ún" . Vậy thì khi người